ALTERNA

Producent Alterna udziela:

- dwuletniej gwarancji na swoje produkty

REKLAMACJA SKŁADAN JEST BEZPOŚREDNIO U SPRZEDAWCY

- w przypadku niezastosowania się do instrukcji montażu reklamacja może zostać rozpatrzona negatywnie.