Bradas

Reklamacje i zwroty

W ramach gwarancji możecie Państwo dochodzić usunięcia stwierdzonych usterek bądź wymiany produktu.

Nie uważa się za wadę takiej zmiany, która pojawiła się w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest jego naturalne zużycie , niewłaściwe użytkowanie, niedostateczna pielęgnacja, naturalne zmiany materiału, z którego towar został wyprodukowany lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika bądź osoby trzecie.

Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wydrukowany i wypełniony "Dokument reklamacji towaru".

Do pobrania w wersjach DOC lub PDF

lub pisemne oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dokładnym opisem wady.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej od klienta. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem emaila lub telefonicznie.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zmuszeni będziemy obciążyć Państwa kosztami serwisowymi sprawdzenia i przeglądu reklamowanego towaru.