DOSPEL

Dospel Sp. z o.o.

ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa

Zwrot towaru i reklamacje

 1. Klient, który zakupił towar wysyłkowo w Centrum Wentylacji, może go zwrócić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zakupu (dotyczy tylko zakupów konsumenckich). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z dowodem zakupu, instrukcją i gwarancją. W każdym przypadku towar wysyła klient na swój koszt.
 2. Towar opisany w punkcie 1. można zamienić także na inny, pełnowartościowy towar. Zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1.
 3. Zwrotom nie podlegają produkty "na zamówienie"
 4. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem Centrum Wentylacji. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu
  a) osobiście do salonu Centrum Wentylacji, ul. Katowicka 108, 43-190 Mikołów wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną 
  lub 
  b) wysłanie produktu do serwisu firmy na adres Dospel Serwis ul.Główna 188, 42-280 , wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Dospel Serwis wadliwego towaru. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.
 6. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, towar zostaje wysłany na koszt Zamawiającego
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.