Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

DREMEL

Wszystkie narzędzia Dremel są starannie sprawdzane, dokładnie testowane i podlegają bardzo surowym procedurom kontroli jakości obowiązującym dla marki Dremel. Z tego względu Dremel udziela gwarancji na swoje elektronarzędzia. Wspomniana gwarancja nie ogranicza praw gwarancyjnych nabywcy wynikających z umowy sprzedaży zawartej z dystrybutorem lub obowiązujących praw ustawowych.

Elektronarzędzia Dremel, wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, Warszawa, objęte są gwarancją producenta na następujących warunkach:

Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.

 1. Zakres ochrony gwarancyjnej: Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:
  •  Narzędzie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane
  •  Stosowany był zalecany przez producenta osprzęt
  •  Narzędzie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione
  •  Praca narzędziem nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki
  •  Nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym narzędzia
  •  Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wymiany część zużywających się w sposób naturalny, w tym szczotek węglowych, uchwytów narzędziowych, łożysk, itp., o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.
 2.  Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania naprawy narzędzi. W szczególnych wypadkach Serwis może podjąć decyzję o wydaniu nowego urządzenia zamiast naprawy. Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji wynosi 14 dni.
 3. Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest dowód zakupu elektronarzędzia (faktura lub paragon). Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Centralny Serwis Elektronarzędzi. W przypadku stwierdzenia wady narzędzie wraz z wymienionym wyżej dokumentem należy przekazać do punktu sprzedaży lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) poprzez:
  •  zlecenie naprawy online WWW.SERWISBOSCH.COM zakładka Serwis
  •  telefonicznie DHL EXPRESS tel.: 42 6 345 345
   • Adres wysyłki
    CENTRALNY SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
    ul. Jutrzenki 102/104
    02-230 Warszawa
   • Informacje o naprawach
    email: bsc@pl.bosch.com 
    tel.: (22) 715 44 50, fax: (22) 715 44 40
    WWW.SERWISBOSCH.COM
 4.  Udzielona przez nas gwarancja nie uzasadnia innych roszczeń poza prawem do usunięcia wady urządzenia.
 5.  Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu ani odnowieniu w związku z czynnościami przeprowadzanymi przez nas w ramach niniejszej gwarancji.