Elektro-Miz

1. Producent zapewnia profesjonalny serwis, który znajduje się w siedzibie firmy
 ELEKTRO-MIZ.
2. Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy od daty zakupu, lecz nie więcej niż 
 24 miesiące od daty produkcji.
3. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane są bezpłatnie
 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, wskutek
 niewłaściwej eksploatacji, dokonywanych przeróbek i napraw poza serwisem,
 wszelkich urządzeń termicznych i mechanicznych.
5. Koszt przesyłki ponosi klient.
6. Przy zgłoszeniu reklamacji należy dołączyć opis usterki, adres zwrotny oraz tel. 
kontaktowy, w przeciwnym razie reklamacja rozpatrzona będzie w dłuższym 
okresie.
7. Sprzedawca ma obowiązek wypełnić kartę gwarancyjną w dniu wydania sprzętu.
 Karta gwarancyjna nie wypełniona lub zawierająca jakiekolwiek poprawki czy
 skreślenia, uniemożliwia skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji.