ESAB

Esab zajmuje się produkcją urządzeń oraz materiałów do spawania i cięcia. Ponad stuletnie doświadczenie i nieustanne wdrażanie innowacyjnych i pionierskich rozwiązań, czynią z firmy niekwestionowanego lidera i specjalistę w branży. Esab nie zaniedbuje przy tym troski o użytkowników produkowanych urządzeń, dbając o ich komfort i bezpieczeństwo. Niezwykle szeroka gama produktów sprawia, że oferowane rozwiązania odpowiadają na potrzeby szeregu branż o zróżnicowanych profilach działania. Pod marką Esab produkowane są urządzenia spawania i cięcia różnymi metodami. Oferta obejmuje zarówno sprzęty do ręcznego spawania i cięcia, materiały spawalnicze, urządzenia do zautomatyzowanego cięcia i spawania, jak i rozmaite akcesoria oraz dodatki. Wszystkie te sprzęty wyróżnia bardzo wysoka jakość, sprawne i skuteczne działania, duża moc i wytrzymałość. Esab to z całą pewnością niekwestionowany lider w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarach spawalnictwa.

W ramach gwarancji ESAB Polska zobowiązuje się do naprawy lub bezpłatnej wymiany wszystkich części lub elementów, w których podczas normalnej eksploatacji w ciągu trzech lat wykryte zostaną wady materiału lub uszkodzenia. W określonych okolicznościach gwarancja może podlegać wyłączeniu. Pomoc gwarancyjna oferowana będzie w ramach stworzonej przez ESAB, wiodącej w branży sieci autoryzowanych placówek serwisowych o największym zasięgu na obszarze Europy.

OKRES GWARANCJI

5 lat

 • Reduktory gazowe z serii EDGE i G-Series.

3 lata

Obowiązuje przez okres 36 miesięcy od daty zakupu, jednak traci ważność po upływie 42 miesięcy od daty produkcji. Urządzenia zainstalowane na stanowisku zmechanizowanym i zrobotyzowanym 12 miesięcy od daty instalacji.
 

 • Spawalnicze źródła energii, podajniki drutu i panele sterujące ESAB.
 • Źródła energii do ręcznego cięcia plazmowego.
 • Urządzenia chłodzące.
 • Automatyczna przyłbica spawalnicza New Tech™.
 • Automatyczna przyłbica spawalnicza Sentinel A50.

 •  

2 lata

Obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, jednak traci ważność po upływie 30 miesięcy od daty produkcji.


 • Spawalnicze źródła energii z serii Buddy. 
 • Przyłbice spawalnicze z serii Aristo® Tech, Warrior™ Tech i Albatross. 
 • Przyłbice spawalnicze z serii Sentinel - F oraz Sentinel - G.
 • Generatory spawalnicze z serii KHM.

 •  

1 rok

 • Przystawki zdalnej regulacji.
 • Uchwyty spawalnicze z serii MXH PP „push-pull”.
 • PAPR (systemy nawiewowo-filtracyjne).
 • Suszarki do elektrod otulonych.
 • Szlifierki do elektrod wolframowych.
 • Urządzenia do odciągu dymów.
 • Obuwie oraz odzież ochronna i spawalnicza.
 • Zestawy jezdne do źródeł prądu spawania i podajników drutu.
 • Reduktory gazowe z systemem oszczędzania gazu z serii Optiflow™.

 •  

6 miesięcy

 • Uchwyty do ręcznego spawania metodami MIG/MAG, TIG oraz MMA.
 • Uchwyty do ręcznego cięcia plazmowego.
 • Części zamienne. •  
 •  
Gwarancją nie są objęte:

 

 • Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika - mechaniczne, termiczne i chemiczne;
 • Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu; 
 • Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi transportu, przechowywania i konserwacji urządzeń;
 • Uszkodzenia powstałe na skutek zmian lub przeróbek bez porozumienia z firmą ESAB Polska. Zgoda na ewentualną modyfikację powinna być potwierdzona na piśmie;
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku dokonania napraw przez osoby niepowołane;
 • Części zużywające się wyszczególnione w instrukcji obsługi urządzenia;
 • Czynności regulacyjne, konserwacyjne oraz wymiana bezpieczników instalacyjnych, które znajdują się w urządzeniu;
 • Stosowanie niedozwolonych części zapasowych lub eksploatacyjnych bądź części zamiennych niedostarczonych bądź niezatwierdzonych przez ESAB.

Pozostałe warunki gwarancji:

 • Sposób naprawy urządzenia ustala gwarant;
 • Warunki gwarancji udzielane przez ESAB Polska dotyczą produktów dystrybuowanych wyłącznie przez autoryzowane punkty sprzedaży ESAB Polska;
 • Produkty dystrybuowane przez punkty nienależące do autoryzowanego kanału dystrybucji mogą zostać objęte standardowymi warunkami gwarancji, jednak wymagają indywidualnych ustaleń z ESAB Polska;
 • Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy przez ESAB Polska; 
 • Użytkownik, zobowiązany jest udostępnić uszkodzone urządzenie w miejscu instalacji lub dostarczyć je do miejsca wskazanego przez gwaranta;
 • W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni;
 • Ostateczna decyzja w kwestii zasadności reklamacji należy do producenta;
 • W przypadkach wydłużającego się okresu naprawy niezawinionego przez użytkownika niniejsza gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy;
 • Data produkcji jest zakodowana w numerze fabrycznym urządzenia;
 • W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji, towar w stanie niezmienionym zostanie odesłany na koszt kupującego;
 • W sprawie napraw gwarancyjnych proszę kontaktować się bezpośrednio z autoryzowanymi dystrybutorami firmy ESAB Polska lub: OZAS-ESAB, Serwis gwarancyjny, ul. Struga 10, 45-073 Opole, tel. +48 77 40 19 271.