ETI-Polam

Reklamacje zgłaszane są pod poniższym adresem email  
Referent do spraw reklamacji i kontroli jakości
Cendrowski Kamil
cendrowskik@etipolam.com.pl
603 764 688