Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Euro Elzett

GWARANCJA NA PRODUKT

Euro - Elzett Spółka z o.o. zapewnia swoim produktom 5-letni okres gwarancyjny. Ponadto zapewnia wymianę gwarancyjną na okres do 5-ciu lat.

Podstawą na uzyskanie prawa do usługi gwarancyjnej jest równoczesne przedstawienie karty gwarancyjnej wraz z rachunkiem uzyskanym przy zakupie. Prosimy żądać od sprzedawców, aby zamieścił na rachunku dokładne dane (np. data zakupu, typ).

Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia zakupu towaru.

Nie bierzemy odpowiedzialności gwarancyjnej za uszkodzenia wynikłe podczas obsługi niezgodnej z przepisami instrukcji.