Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

FISKARS

WARUNKI GWARANCJI

Nowe siekiery X 4 generacji Fiskars (dostępne na rynku polskim od 01.09.2015 r., o numerach: 121123, 121423, 121443, 122443, 122463, 122473, 122483, 122503) zostały wyprodukowane przy użyciu zaawansowanych technologicznie metod i materiałów. Nasze produkty są testowane i idealnie sprawdzają się w pracach, z myślą o których zostały stworzone. Czasem może się tak zdarzyć, że niezależnie od naszych starań, w procesie produkcji mogą wystąpić błędy. Aby zapewnić naszym klientom najlepszy możliwy komfort użytkowania, objęliśmy nasze siekiery X 4 generacji Fiskars (o numerach: 121123, 121423, 121443, 122443, 122463, 122473, 122483, 122503) 25-letnią międzynarodową ograniczoną gwarancją na wady fabryczne.

Gwarancja ta jest ważna wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Australii, Nowej Zelandii, Rosji, Ukrainy, Turcji i Kazachstanu.

Dla gwarancji obowiązują następujące warunki:

Aby gwarancja była ważna, niezbędne jest zarejestrowanie produktu w internecie (www.fiskars.eu/warranty) w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy produkty wykorzystywane są niezgodnie z przeznaczeniem, do celów komercyjnych/profesjonalnych lub gdy zostały wypożyczone.

Gwarancja nie obejmuje produktów poddanych naprawom lub próbom naprawy nieautoryzowanym przez Fiskars.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek:

 • zaniedbania lub modyfikacji produktu;
 • wypadku;
 • zgubienia produktu;
 • niepoinformowania sprzedawcy/Fiskars w odpowiednim czasie o powstałych uszkodzeniach;
 • wykorzystania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
 • normalnego zużycia wynikającego z eksploatacji produktu;
 • ekstremalnych temperatur, gorąca, płomienia, ciągłego narażenia na temperatury przekraczające +40 stopni Celsjusza lub -30 stopni Celsjusza;
 • nieprawidłowej konserwacji produktu, obejmującej czyszczenie po użyciu, przechowywanie bez narażenia na działanie warunków atmosferycznych i z daleka od światła słonecznego;
 • zastosowania nieodpowiednich metod lub środków czyszczących, takich jak kwasy czy rozpuszczalniki;
 • defektów powstałych podczas działania czynników atmosferycznych, takich jak rdza czy zmiana koloru.
 • Gwarancja nie obowiązuje w szczególnie agresywnych i sprzyjających korozji klimatach (morskim, przemysłowym, w ciągłym kontakcie z wodą, chemikaliami, popiołem, cementem czy pyłem).

W przypadku wykrycia wady wykonania lub materiału siekiery X 4 generacji Fiskars (o numerze: 121123, 121423, 121443, 122443, 122463, 122473, 122483 lub 122503) należy zgłosić się z produktem oraz roszczeniem gwarancyjnym do sklepu, w którym przedmiot został zakupiony. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w formie pisemnej w ciągu trzydziestu (30) dni od wykrycia lub pojawienia się usterki. Roszczenie musi zawierać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu właściciela, dowód zakupu wraz z datą, opis usterki oraz datę jej wykrycia. Produkt można odesłać także pocztą do sklepu, w którym przedmiot został zakupiony.

Decyzja o uznaniu zwrotu należy do Fiskars. W przypadku uznania roszczenia produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na podobny wedle uznania Fiskars. W przypadku modeli już nieprodukowanych/wycofanych ze sprzedaży, wadliwy przedmiot zostanie wymieniony na najbardziej zbliżony model z aktualnie dostępnej gamy.

Fiskars nie ponosi odpowiedzialności za szkody uboczne, pośrednie, specjalne oraz wynikowe, w tym m. in. uszkodzenia lub utratę użyteczności sprzętu, utraconą sprzedaż, zyski lub opóźnienia czy niemożność realizacji niniejszego zobowiązania gwarancyjnego.

Niniejsza gwarancja producenta ma charakter dodatkowy i nie ma żadnego wpływu na inne gwarancje sprzedawców, nie ogranicza też ani nie zastępuje żadnych gwarancji przysługujących Klientowi w związku z obowiązującym w danym kraju prawem.

Wymiana lub naprawa produktu nie powoduje przedłużenia okresu obowiązywania oryginalnej gwarancji.

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki
Finlandia