Geberit

Warunki gwarancji

1) Geberit Sp.z o.o. udziela gwarancji na bezawaryjną pracę produktu na okres zgodny z tabelą
2) Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3) Gwarancją objęte są wady, które ujawnione zostaną w okresie gwarancji, a wynikają z przyczyn tkwiących w produkcie.
4) Pojedyncze, małe pory w powierzchni przycisków (szczególnie w kolorach armatury: złoto, mosiądz, satinox, palladium) są dopuszczalne i typowe dla tego rodzaju powierzchni.
5) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu, użytkowania, konserwacji, samodzielnych przeróbek, jak również przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej.
6) Gwarancja nie obejmuje wad montażu produktu.
7) Reklamacja powinna być zgłoszona w miejscu dokonania zakupu.
8) Gwarant zobowiązuje się rozpoznać każde zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu lub od dnia dokonania oględzin produktu u Reklamującego. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia usterki lub wady.
9) Gwarant zobowiązuje się dokonać oględzin produktu u Reklamującego w terminie 7 dni, jeżeli produkt ten został wbudowany lub zainstalowany na stałe.
10) Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
11) Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży i pieczęci sprzedawcy jest nieważna.
12) W przypadku utraty karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
13) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

Okresy gwarancyjne dla produktów

1) Geberit Kombifix / KombifixBasic (elementy montażowe do przyborów sanitarnych) - 10 lat
2) Geberit Duofix / DuofixBasic (elementy montażowe do przyborów sanitarnych) - 10 lat
3) Geberit Unifix (elementy montażowe do przyborów sanitarnych) - 10 lat
4) Geberit GIS (system ścianek instalacyjnych) - 10 lat
5) Przyciski i akcesoria do spłuczek podtynkowych - 2 lata
6) Geberit AP (spłuczki natynkowe) - 2 lata
7) Syfony i zestawy odpływowe - 2 lata
8) Geberit Hy (zawory spłukujące do pisuarów, zestawy uruchamiające do WC i baterie umywalkowe): HyTronic, HyTouch,HyBasic - 2 lata
9) Pozostałe wyroby - 1 rok