HEL-WITA

Dział Handlowy

fax 52 564 09 22

tel. 52 564 09 30 - Czołgoszewski Tomasz  - t.czolgoszewski@wita.pl

tel. 52 564 09 23

tel. 510 104 743 - Przybylak Jarosław  -  j.przybylak@wita.pl

Warunki postępowania gwarancyjnego

3.1. Wszystkie produkty o zasilaniu elektrycznym posiadają instrukcje obsługi z kartami gwarancyjnymi. Instrukcje te zawierają okres trwania gwarancji.

3.2. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produktów.

3.3. Gwarancja nie jest udzielana w przypadku uszkodzeń mechanicznych, zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w instrukcjach obsługi i montażu.

3.4 Naprawa lub wymiana wyrobu na wolny od wad następuje po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

3.5. Reklamacja musi zawierać: - protokół reklamacyjny - kartę gwarancyjną lub kopię faktury zakupu w/w wyrobu - szczegółowy opis usterki

3.6. Przed wysłaniem wyrobu należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z firmą HEL-WITA Sp. z o.o. Wysyłki wyrobów dokonane bez wiedzy i na koszt Dostawcy nie będą przyjmowane.