HG Polska

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU WAŻNOŚCI, SPOSOBU UŻYCIA, SKŁADU JAK I POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKÓW DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE PRODUCENTA WWW.HGPOSKA.PL ORAZ NA OPAKOWANIACH POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.