HOGERT

Procedura reklamacyjna

Jak rozpocząć procedurę reklamacyjną?

Narzędzia Högert Technik posiadają 2-letnią gwarancję obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Wybrane produkty Högert Technik charakteryzują się wydłużonym okresem gwarancyjnym. Pełna lista produktów objętych gwarancją dożywotnią i 25-letnią znajduje się tutaj.

Procedurę reklamacyjną rozpoczynamy od zgłoszenia się z wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym narzędzie Högert Technik zostało zakupione. Reklamacje będą uwzględnione jeśli do produktu dołączony zostanie dowód zakupu towaru.

 wypelniony_protokol-reklamacyjny.jpg

Jak przebiegają kolejne etapy procedury reklamacyjnej?

  1. Dystrybutor narzędzi Högert Technik wypełnia protokół reklamacyjny (pobierz). Do zgłoszenia dołącza kopię dowodu zakupu towaru. Reklamacje zgłaszane w innej formie będą pozostawiane bez rozpatrzenia. 
  2. Zgłoszenie reklamacji Dystrybutor wysyła drogą elektroniczną na adres Biura Obsługi Klienta – Działu Reklamacji: reklamacje@gtv.com.pl. Dystrybutor posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zgłasza reklamację za pośrednictwem Opiekuna Rynku.
    Przykład prawidłowo wypełnionego protokołu widnieje po prawej stronie.
  3. Dział Reklamacji weryfikuje zgłoszenie, powiadamia Dystrybutora o przyjęciu reklamacji oraz nadaje mu numer. Do każdej reklamacji podchodzimy w sposób indywidualny, dlatego serwisant przedstawia propozycję dalszego postępowania w sprawie – może na przykład poprosić o odesłanie towaru do siedziby firmy GTV.
  4. Reklamowany towar Dystrybutor odsyła na koszt GTV, za pośrednictwem firmy kurierskiej. List przewozowy jest wysyłany na adres mailowy wskazany w protokole reklamacyjnym. Dystrybutor zobowiązany jest do odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu lub gdy go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę towaru przed uszkodzeniem w transporcie. Na paczce musi być naklejony list przewozowy.
  5. Jeżeli zgłoszenie reklamacji jest kompletne i nastąpiło zgodnie z Procedurą, zasadność reklamacji zostanie rozstrzygnięta w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia zgłoszenia. Towar może zostać naprawiony, wymieniony lub – jeśli dany model nie jest już dostępny – wymieniony na produkt o podobnych parametrach. W sytuacji, gdy nie będziemy w stanie dostarczyć odpowiedniego zamiennika, postaramy się zaproponować Państwu zadawalające rozwiązanie np. zwrot pieniędzy.

 

Co warto wiedzieć przed wypełnieniem protokołu reklamacyjnego?

Dystrybutor ma obowiązek precyzyjnie opisać na czym w jego ocenie polega wada towaru, tak aby rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę mogło nastąpić bez zbędnej zwłoki spowodowanej koniecznością ustalenia przyczyn reklamacji i oczekiwań Dystrybutora. Dystrybutor zobowiązany jest do przedstawienia uzasadnienia opisu zgłaszanej wady towaru, w szczególności jeżeli twierdzi, że towar nie ma właściwości, które posiadać powinien ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia produktu.