Invena

1. Gwarancją objęte są wszystkie produkty sprzedawane przez Invena S.A.
2. Szczegółowe warunki gwarancji oraz okres jej trwania regulują postanowienia Kart Gwarancyjnych załączonych 
do poszczególnych produktów 
3. Okresy gwarancji umieszczone są na Kartach Gwarancyjnych.
4. Produkty INVENA S.A. objęte są ubezpieczeniem OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.