Kapitał zakładowy

ART-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000390036. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8575/11/329]

Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00zł