King-Tony

Narzędzia ręczne King Tony objęte są pełną gwarancją wymiany z tytułu wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja niniejsza nie jest ograniczona w czasie. Gwarancja ważna jest pod warunkiem używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegania instrukcji i wskazówek oraz nie dotyczy normalnego zużycia podczas eksploatacji.

Narzędzia pneumatyczne, hydrauliczne, elektronarzędzia i pozostałe urządzenia z grupy "Urządzenia warsztatowe KT" oraz klucze dynamometryczne King Tony objęte są 12 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu. Gwarancja ważna jest pod warunkiem używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegania instrukcji i wskazówek w niej zawartych. Przy reklamacji wymagane jest przedstawienie przez ostatecznego nabywcę kserokopii dokumentu zakupu potwierdzającego okres gwarancyjny. W przypadki niespełnienia powyższego warunku naprawa będzie odpłatna.

Gwarancją nie są objęte:
a) mechanizmy zapadkowe oraz kwadraty napędzające zastosowane w grzechotkach i kluczach dynamometrycznych
b) końcówki do wkrętaków i wkrętarek, końcówki osadzone w nasadkach oraz klucze typu "L" i "T" ( torx, resi torx, imbus)
c) wkrętaki
d) narzędzia, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz narzędzia uszkodzone mechanicznie
e) redukcje udarowe: 4863P, 4873P, 6864P, 6874P, 8866P, 9868P

Urządzenia warsztatowe pneumatyczne i hydrauliczne "UW" objęte są 12 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu. Przy reklamacji wymagane jest przedstawienie przez ostatecznego nabywcę kserokopii dokumentu zakupu potwierdzającego okres gwarancyjny. W przypadki niespełnienia powyższego warunku naprawa będzie odpłatna.

Kupujący będący konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi, na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny. Jeśeli Kupujący jest przedsiębiorcą rękojmia jest wyłączona.

Informujemy, że współpracujemy z firmą spedycyjną Fedex.
W związku z powyższym przesyłki wysyłane na nasz koszt prosimy nadawać tylko tą spedycją.
Nasz nr klienta: 1131731
Paczki przesyłane inną firmą na nasz koszt nie będą przez nas odbierane.