LOB

GWARANCJA JAKOŚCI

Producent udziela gwarancji na prawidłowe działanie oferowanych produktów na okres wynikający z umowy sprzedaży. Warunkiem utrzymania gwarancji jest zastosowanie produktu poprzez jego zamontowanie i eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem i ewentualną dodatkową instrukcją zamontowania i eksploatacji. Gwarancja oraz rękojmia na produkty LOB S.A. wynosi 24 miesiące. Podstawa prawna: Ustawa o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

Zgłoszenie reklamacyjne znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.lob.pl/wsCMS/uploads/pdfs/lob_ogolne_zasady_sprzedazy_zalacznik_5.pdf