MERIDA

WARUNKI GWARANCJI

 

1. Okres gwarancji na suszarki, odświeżacze elektroniczne, odkurzacze przemysłowe, dozowniki, akcesoria łazienkowe, kosze, popielnice, lustra, szczotki, wieszaki, poręcze, wózki, mopy, stelaże wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

Okres gwarancji na suszarki kieszeniowe ECO JET wynosi 3 lata od daty zakupu.

Okres gwarancji na:

- powłokę galwaniczną akcesoriów łazienkowych

- kosze, szczotki do WC i uchwyty na papier toaletowy firmy Brabantia

- dozowniki mydła w pianie z linii MERIDA TOP

- mechaniczne podajniki ręczników papierowych MERIDA SOLID CUT

wynosi 10 lat od daty zakupu.
Okres gwarancji na urządzenia zakupione przez osobę prywatną / konsumenta (sprzedaż na paragon) wynosi 2 lata.

 
2. Gwarancja  obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym wynikłe z winy producenta i zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części lub w przypadku niemożliwości naprawy wymianę całego urządzenia.

3. W przypadku wystąpienia wad produktu, produkt wraz z wystawionym w dniu sprzedaży dowodem zakupu (faktura) należy dostarczyć sprzedawcy. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu. W przypadku braku dokumentu gwarancja traci ważność.

4. Przy zakupie towaru, w obecności pracownika firmy Merida lub kuriera dostarczającego przesyłkę, należy sprawdzić opakowanie fabryczne (karton) zakupionego produktu - czy nie jest uszkodzone, nie ma wgnieceń, dziur, karton nie był otwierany i powtórnie nieoryginalnie zamknięty. Jeśli wygląd opakowania nie wzbudza zastrzeżeń, można uznać, że towar jest wolny od wad - uszkodzeń zewnętrznych powierzchni.  

5. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania;
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
- dokonywanie napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione przez firmę Merida;
- zastosowania w urządzeniach nieoryginalnych części; 
- następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji.

6. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane również w przypadku zastosowania nieoryginalnych wkładów do urządzeń - ręczników papierowych, papieru toaletowego, kartridży z mydłem w płynie, z mydłem w pianie, wkładów do odświeżaczy powietrza spoza oferty firmy Merida. 

7. Data ważności  na środki chemii profesjonalnej, mydła w płynie, mydła w pianie, pasty i kremy do rąk, wkłady do odświeżaczy powietrza, kostki i wkłady zapachowe do pisuarów jest podana na etykiecie produktu lub na opakowaniu.

8. Roszczenia z tytułu gwarancji dotyczącej środków chemicznych (chemia profesjonalna, mydła w pianie, mydła w płynie, pasty do rąk, kremy do rąk, itp.) nie będą uwzględniane w przypadku nieprzestrzegania zasad ich przechowywania i składowania (zasady te dostępne są na etykiecie produktu lub w karcie bezpieczeństwa na stronie www.merida.com.pl).

9. W przypadku materiałów eksploatacyjnych takich jak ręczniki papierowe, papier toaletowy towar podlega wymianie w przypadku, kiedy nie spełnia wymogów zgodnych z opisem i parametrami produktu (parametry produktu dostępne są na etykiecie lub w karcie produktu na stronie www.merida.com.pl).