MM PLUS

1.Producent, firma "M PLUS M" zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie wentylatora eksploatowanego zgodnie z warunkami określonymi w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej)

2. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu jednak nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji.

3. Producent zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego towaru do siedziby firmy "M PLUS M"

4. Producent zwraca koszt dostarczenia reklamowanego produktu przez Pocztę Polską, przesyłką zwykłą.

5. Po niekutecznych dwóch naprawach na żądanie nabywcy "gwarant" zobowiązuje się do wymiany produktu na nowy.

6. Inne uprawnienia nabywcy i gwaranta regulują art. 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

7. Utrata gearancji następuje w przypadku:
- niezgodnego z instrukcją podłączenia i użytkowania produktu,
- uszkodzenia mechanicznego zawinionego przez użytkownika,
- dostarczenia do naprawy produktu w stanie niekompletnym lub noszącego ślady napraw i przeróbek.

8. Karta gwarancyjna bez pieczęci i daty sprzedaży, oraz z poprawkami dokonanymi przez osoby nieuprawnione jest nieważna.

M PLUS M Frąszczak M. Kruk E. Sp.J.
62-300 Września, Obłaczkowo 148
nip: 789-00-07-027
regon: 630151518

pomoc@mplusm.com.pl