Odbiór zużytego sprzętu

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM

 I ELEKTRONICZNYM

ART-METAL sp. z o.o. zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11.09.2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  1. Nieodpłatnie odbiera zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. ART-METAL sp. z o.o. dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nieodpłatnie odbiera zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. ART-METAL sp. z o.o. prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzacego z gospdodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
  4. Zużyty sprzęt, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub  życia osób przyjmujących zużyty sprzęt nie będzie przyjmowany.  W takim przypadku, posiadacz zużytego sprzętu powinien przekazać go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Punkty zbierania zużytego sprzętu w Koninie:

1. Konin, ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, czynny od poniedziałku do piatku od 06:00 do 22:00 oraz w soboty od 06:00 do 14:00

2. Konin, ul. M.Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, czynny od poniedziałku do piatku od 08:00 do 15:00 oraz w soboty od 08:00 do 12:00, z wyjątkiem dni świątecznych