Oleo-Mac opryskiwacz turbinowy plecakowy MB 900

Wysyłka: do 24 godzin
2 999,00 

Koszt wysyłki od: 50,00 
Zapytaj o produkt Poleć znajomemu
Tylko oryginalne
produkty
Transakcje i płatności są
bezpieczne w połączeniu z SSL
Dobrze zapakowana
przesyłka
14-dniowe prawo
zwrotu
Nowy, profesjonalny opryskiwacz Oleo-Mac MB 90 jest przeznaczony szczególnie do prac związanych z ochroną upraw na małych plantacjach oraz w szkółkach. Może rozpylać płynne oraz sproszkowane środki chemiczne. Niewielka waga, duża prędkość strumienia powietrza oraz znakomity wydatek czynią urządzenie niezwykle praktycznym, mocnym i charakteryzującym się znakomitą wydajnością. Równe rozłożenie ciężaru na ramionach operatora, miękka wykładzina tylna, szelki z poduszkami, ergonomiczny uchwyt oraz tłumik ograniczający emisję hałasu umożliwiają wygodną pracę. Sposób zawieszenia szelek umożliwia obniżenie środka ciężkości, ograniczając tendencję urządzenia do kołysania podczas przemieszczania się operatora.
 
Cechy produktu:
  • Profesjonalny silnik dwusuwowy 77 cm3 generujący moc 5 KM (3,6 kW), zaprojektowany do ciągłej pracy pod pełnym obciążeniem.
  • Wydajny system chłodzenia silnika wspomagany przez wentylator kieruje  strumień powietrza przez ożebrowanie cylindra.
  • Znaczny zasięg, nawet do 18 metrów w poziomie i 16 metrów w pionie umożliwia oprysk do większości niedostępnych roślin.
  • Ergonomiczna konstrukcja ramy i wyściełane pasy nośne uzupełniona układem antywibracyjnym, złożonym z 4 sprężyn zlokalizowanych pomiędzy ramą a silnikiem ogranicza wielkość drgań oddziaływających na operatora.
  • Przepływ cieczy roboczej może być regulowany automatycznie na podstawie obrotów silnika umożliwiając osiągniecie założonego celu oprysku wraz z zerowym przepływem podczas biegu jałowego, co wpływa na ograniczenie zużycia paliwa. 
  • Magnetyczna pompa obiegowa zabezpiecza ciecz roboczą przed rozwarstwieniem stale mieszając ją w zbiorniku, dzięki czemu przepływ cieczy jest stabilny oraz jednorodny. Łatwy montaż oraz dostęp ułatwiający konserwację , nie wymaga regulacji. W przypadku awarii pompy opryskiwacz działa dalej normalnie (dostępna w opcji 56062001)

 

Dane techniczne:

Pojemność silnika   77,0 cm³
Moc silnika   5,0 KM - 3,7 kW
Maks. wydajność powietrza   27 m3/min
Prędkość powietrza   105m/s
Pompa obiegowa   w opcji
Tłoczenie płynów   0,1 - 3,5 l/min
Zbiornik   17 l
Rozmiar kropli   90 mikronów
Waga przy pustych zbiornikach i bez akcesoriów   11,3kg
Wibracje (EN ISO 20643)   Przeciętna kwadratowa wartość wykrywalna na   uchwycie awh<2,5 m/s2
Pasy nośne   profesjonalne i ergonomiczne (wyściełane)
Silnik Dwusuwowy
Pojemność zbiornika na paliwo 2,3 l
Gaźnik z pompką rozruchową Tak
Układ antywibracyjny Tak
Maksymalny zasięg poziomy płynów 18 m
Maksymalny zasięg pionowy płynów 16 m

 

 Funkcje dodatkowe:

  • dźwignia gazu z mechaniczną blokadą umożliwia trwały wybór wymaganego poziomu obrotów silnika
  • może pracować w opcji dmuchawa

Oleo-Mac to włoska firma, która rozpoczęła swoją działalność w połowie lat 70-tych. Specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w branży sprzętów i akcesoriów ogrodniczych. W ich ofercie można znaleźć wysokiej jakości kosiarki spalinowe i elektryczne, a także kosy, pilarki czy glebogryzarki. Oleo-Mac wyróżnia się wśród konkurencji swoim zaangażowaniem i filozofią marki, która dba o potrzeby klientów. Szeroki asortyment firmy pozwala na znalezienie odpowiedniego urządzenia dopasowanego do potrzeb użytkownika pod każdym względem. Kosiarki spalinowe z napędem Makita, jak i inne produkty firmy, zostały zaprojektowane z największą dbałością o znajdujący się w nich silnik. To w efekcie przekłada się na efektywność pracy urządzenia i stosunkowo mały ciężar kosiarki. Ważnym aspektem przedsiębiorstwa jest ich zaangażowanie w ochronę środowiska,  Oleo-Mac postrzega się jako przyjazna ekologicznie marka. 

Karta gwarancyjna musi zostać wypełniona w dniu zakupu urządzenia przez sprzedawcę w obecności użytkownika.
Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z warunkami gwarancji przed zawarciem umowy kupna/sprzedaży. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna musi zawierać następujące dane: model urządzenia, nr seryjny, datę sprzedaży (miesiąc słownie), imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres i nr telefonu (jeśli posiada), pieczątkę punktu sprzedaży na stronie 1 oraz wszystkich kuponach napraw gwarancyjnych.
UWAGA! Nieprawidłowo wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna.
Uszkodzone urządzenie należy dostarczyć do autoryzowanego punktu serwisowego wraz z kartą gwarancyjną w stanie w jakim uległo awarii. Do dokonania wpisów w karcie gwarancyjnej uprawnione są wyłącznie autoryzowane punkty napraw oraz upoważnieni pracownicy gwaranta. Wpisy muszą być potwierdzone pieczątką uprawnionej osoby.
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wpisów ze stanem faktycznym punkt serwisowy ma obowiązek unieważnienia karty gwarancyjnej oraz powiadomienia o zaistniałym fakcie gwaranta.

KARTA GWARANCYJNA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE Z DOWODEM ZAKUPU.

Pola do wypełnienia:
- Model
- Nr seryjny
- Silnik model, typ, code
- Data sprzedaży
- Dane użytkownika

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres 12 miesięcy od daty zakupu. 
Dla kosiarek z silnikami spalinowymi marki EMAK obowiązuje wydłużony okres gwarancji – 36 miesięcy. Warunkiem wydłużenia gwarancji jest dokonanie przeglądu kosiarki, w autoryzowanym punkcie serwisowym, przed upływem 12 miesięcy od daty zakupu.
Okres ten dotyczy wyłącznie zastosowania urządzenia do prac w gospodarstwach domowych przez nabywców detalicznych. W przypadku użycia urządzenia do innych celów okres gwarancji zostaje ograniczony zgodnie z informacją zawartą w instrukcji obsługi.
Dla silników spalinowych innych Marak (Briggs&Stratton, Tecumseh, Honda, Kawasaki, itp.) montowanych w naszych urządzeniach obowiązuje gwarancja producenta silnika. Szczegóły dotyczące warunków gwarancji zawierają instrukcje obsługi silników.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
3. Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwolą wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe.
4. Naprawa gwarancyjna może zostać dokonana wyłącznie na podstawie ważnej karty gwarancyjnej. Brak karty lub jej unieważnienie wykluczają odpowiedzialność gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji.
5. Użytkownikowi przysługuje odwołanie od decyzji punktu serwisowego dotyczącej kwalifikacji zgłoszonej awarii. Odwołanie musi zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej wraz z kompletem dokumentów stwierdzających przebieg dokonanych napraw oraz opisem stanu technicznego urządzenia w momencie pierwotnych oględzin dokonanych w punkcie serwisowym.
6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny do dokonania naprawy gwarancyjnej.
7. Punkt napraw jest zobowiązany do dokonania wpisów dotyczących zakresu napraw gwarancyjnych oraz odpłatnych w niniejszej karcie gwarancyjnej.
8. Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.
9. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają: uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji, uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe na skutek zastosowania niewłaściwego transportu lub przechowywania, uszkodzenia powstałe na skutek braku konserwacji, elementy które uległy zużyciu eksploatacyjnemu w trakcie prawidłowej eksploatacji.
10. Gwarancja traci ważność na skutek zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, na skutek stwierdzenia przez punkt serwisowy ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione, na skutek zerwania lub demontażu blokad regulacyjnych gaźnika, w przypadku stwierdzenia dokonania wpisów w karcie gwarancyjnej przez osoby nieuprawnione.
11. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne takie jak : noże tnące, piasty noża, śruby noża, filtry, koła jezdne, paski klinowe, powłoka lakiernicza wnętrza korpusu kosiarki, świece zapłonowe, głowice żyłkowe, elementy układu tnącego (bęben sprzęgła, łańcuch, prowadnica), lance, listwy tnące nożyc do żywopłotu.
12. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzą czynności regulacyjne oraz konserwacyjne.
13. Uszkodzenia takie jak zatarcia silnika, skrzywienie lub pęknięcie wału korbowego, zerwanie wpustu koła magnesowego lub piasty noża nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
14. W przypadku gdy punkt serwisowy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, użytkownik ma obowiązek poinformowania o tym fakcie gwaranta. Odmowa wykonania naprawy przez punkt serwisowy musi być wpisana w kartę gwarancyjną. W przypadku nie uznania przez gwaranta naprawy jako gwarancyjnej koszty naprawy i transportu pokrywa reklamujący.
15. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
16. Reklamację należy zgłaszać w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym lub bezpośrednio u gwaranta. Zgłoszenie reklamacji w punkcie sprzedaży może spowodować wydłużenie czasu naprawy.
17. W trakcie odbioru urządzenia po naprawie gwarancyjnej użytkownik ma obowiązek sprawdzić zgodność dokonanych wpisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym oraz upewnić się czy odbierane urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. Punkt napraw ma obowiązek uruchomienia urządzenia przed przekazaniem po naprawie użytkownikowi.
18. Punkt serwisowy ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy. Punkt napraw ma obowiązek wymiany na koszt użytkownika wszystkich elementów zapewniających bezpieczeństwo pracy, które uległy uszkodzeniu w trakcie eksploatacji niezależnie od zgody wyrażonej przez użytkownika.
19. Załączona lista punktów serwisowych może ulec zmianie bez odpowiedniej informacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności załączonej listy ze stanem faktycznym użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z gwarantem celem wyjaśnienia niezgodności. Bieżąco aktualizowana lista znajduje się nawww.victus.pl
20. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
21. Koszty nieuzasadnionej reklamacji pokrywa reklamujący.
22. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
23. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
24. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

Treść karty gwarancyjnej jako integralnego dokumentu z instrukcją obsługi: 

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik produkcyjnych. Producent udziela gwarancji an swoje wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu do celów prywatnych i hobbystycznych. W przypadku używania produktu do zastosowań profesjonalnych okres gwarancyjny ograniczony jest do 12 miesięcy.

Ogólne warunki gwarancji:


1. Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia zakupu. Producent, poprzez sieć sprzedaży i obsługi technicznej, wymienia bezpłatnie części z wadami materiałowymi, wadami powstałymi w toku obróbki oraz wadami produkcyjnymi. Gwarancja nie znosi prawa nabywcy przewidzianego w kodeksie cywilnym i dotyczącego roszczeń w wyniku wad i uszkodzeń spowodowanych przez sprzedany przedmiot.
2. Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwolą wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe.
3. Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie autoryzowanym pracownikom obsługi poniższej karty gwarancyjnej, ostemplowanej przez sprzedawcę, wypełnionej we wszystkich swoich częściach oraz faktury zakupu lub paragonu lub też innego wymaganego prawnie dokumentu sprzedaży z odnotowaną datą zakupu.
4. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
• Widocznego braku konserwacji
• Nieprawidłowego użytkowania wyrobu lub jego przeróbek
• Stosowania niewłaściwych smarów lub paliwa
• Stosowania nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów
• Wykonywania napraw przez osoby nieupoważnione
5. Producent nie obejmuje gwarancją części podlegających normalnemu zużywaniu podczas pracy urządzenia.
6. Gwarancja nie obejmuje prac mających na celu unowocześnienia i ulepszenia produktu.
7. Gwarancja nie obejmuje ustawienia ani czynności konserwacyjnych, które będą konieczne w okresie gwarancji.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Dla silników marek (Briggs&Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itp.) montowanych w naszych urządzeniach obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta silnika. Silniki EMAK objęte są 36 miesięczną gwarancją.
10. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, bezpośrednio lub pośrednio wyrządzonych osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z wymuszonego przedłużonego przestoju w pracy urządzenia.

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
Polecamy