Pomet

PPPM "POMET" Wronki posiada od maja 1998 roku wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001

Ochrony osobiste posiadają Certyfikaty CIOP-PIB na spełnianie wymagań i oznaczanie ich znakiem CE.

Wyroby objęte Dyrektywą niskonapięciową spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i są oznaczane znakiem CE

Na wszystkie wyroby (z części zamiennych tylko produkty identyfikowalne wg numeru) udzielamy 12-miesięcznej gwarancji na sprawne ich działanie.
Wyjątkowo, ze wzgl. na niską awaryjność,  na reduktory udzielamy gwarancji 18-miesięcznej.
    
Do każdego wyrobu załączona jest karta gwarancyjna.
Gwarantujemy bezpłatną naprawę sprzętu w przypadku wystąpienia wady w okresie gwarantowanym "Deklaracje Zgodności" zamieszczone są na naszej stronie w formacie PDF jako "pliki do pobrania". 

Na naprawy po terminie gwarancji i na regenerację udostępniamy serwis pogwarancyjny (zobacz - cennik napraw poniżej)

Serwis Zakładowy Pomet udziela telefonicznie (i nie tylko) odpowiedzi na każdy zaistniały problem techniczny dotyczący naszego osprzętu,

Osoba kierująca Serwisem:
Tadeusz Zakrzewski
tel. stac.  67 25 45 288
tel. kom.  534 306 890
e-mail: 
szj-serwis@pomet-wronki.com.pl

Adres wysyłkowy:
PPPM POMET 
ul. Partyzantpw 5,  64-510 Wronki
SERWIS - Tadeusz Zakrzewski

Przed wysłaniem produktu do reklamacji proszę skontaktować się z prowadzącym serwis lub działem handlowym. 
Telefon: (67) 25 40 473 lub (67) 25 45 280 w celu uzgodnienia środka transportu dla dokonania wysyłki.