Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Proxxon

Warunki gwarancji – produkty marki Proxxon.

Firma "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Spółka Jawna jako gwarant udziela gwarancji na sprzedawane elektronarzędzia oraz oświetlenie. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem załączenia do towaru kopii dowodu zakupu. Odpowiedzialność gwaranta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi lub niezgodności towaru z umową. Ogólne warunki gwarancji Uwaga! Dostawcą uszkodzonych urządzeń do centralnego zakładu serwisowego "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Bykowie są tylko wskazani spedytorzy Schenker, DHL lub (Poczta Polska – zwykła nie kurierska przesyłka pocztowa), i tylko koszty tych przewoźników pokrywa gwarant.

1. Gwarancja na sprzedane narzędzia udzielana jest na poniższych warunkach i polega na bezpłatnym usunięciu usterek urządzenia, wynikających ze stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych lub błędów powstałych w procesie produkcyjnym.

2. Okres ochrony gwarancyjnej trwa w zależności od rodzaju towaru, długość okresu gwarancyjnego jest umieszczona w opisie produktu.

3. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, co jest potwierdzone datą dokonania transakcji na dokumencie zakupu (fakturze lub paragonie).

4. Gwarancja jest ważna jedynie z dołączoną kopią dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon), oraz zgłoszeniem reklamacyjnym.

5. Wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem a ujawnione w okresie objętym gwarancją, będą usuwane niezwłocznie na koszt gwaranta.

6. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się towaru podczas eksploatacji.

7. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności gwaranta za szkody osób lub ich mienia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji i będących następstwem wad towaru.

8. Akceptacja wady objętej gwarancją powoduje bezpłatne jej usunięcie w drodze naprawy urządzenia, wymiany na sprawne wolne od wad lub zwrocie gotówki według wyboru gwaranta. Wymienione urządzenia lub części przechodzą na własność gwaranta.

9. Z udzielonej gwarancji nie płyną inne prawa poza wymienionym w warunkach gwarancji prawem do usunięcia wady urządzenia.