Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Pyramis

Gwarancja obejmuje: 
1. Wszelkie ukryte strukturalne wady materiałowe 
2. Odkształcenia fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym 
 
 
OGRANICZENIA GWARANCJI 
Gwarancja nie obejmuje: 
1. Uszkodzeń powierzchni zlewozmywaka, które istniały w chwili zakupu przez klienta i nie zostały 
zgłoszone sprzedawcy przy dokonywaniu zakupu; 
2. uszkodzeń i wad powstałych na skutek: 
- nieprawidłowego montażu 
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania 
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją konserwacji 
- kosztów demontażu i ponownego montażu zlewozmywaka w przypadku stwierdzenia wady i 
wymiany zlewozmywaka na nowy 
- wad, w których układ uszkodzeń zlewozmywaka sugeruje uszkodzenie mechaniczne w trakcie 
transportu lub montażu. 
 
 
Aby karta gwarancyjna była ważna, należy uzupełnić poniższe d