Stella

Niniejszym informujemy, że wszystkie produkty STELLA zamontowane są objęte gwarancją
przez okres 24 miesięcy od daty ich zakupu.
Gwarancją objęte są wszystkie wady fabryczne.
Nie podlegają gwarancji roszczenia w przypadku:
- uszkodzeń mechanicznych tj. uderzenia, obicia, zarysowania powstałe z winy użytkownika
_ nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych
w instrukcjach
- uszkodzeń powłok galwanicznych wynikłych z niedostosowania się do instrukcji pielęgnacji
- dokonaniu napraw lub przeróbek przez osoby nieupowaznione
- następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji
W przypadku wystąpienia wad produktu, produkt należy dostarczyć sprzedawcv wraz
dowodem zakupu (faktura). Warunkiem przyjęcia reklamacjijest przedłozenie dowodu
zakupu.