Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Teka

Terminy i warunki gwarancji obowiązują zgodnie z posiadaną przez klienta 
kartą gwarancyjną wraz z dowodem zakupu.
UWAGA!
W celu otrzymania karty gwarancyjnej na produkty TEKA należy zarejestrować 
produkt na stronie www.tekaserwis.com.pl.
Wszystkie produkty marki TEKA są przeznaczone do eksploatacji 
w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
Naprawy gwarancyjne używanego sprzętu AGD klient zgłasza bezpośrednio 
do właściwego terytorialnie punktu serwisowego (wykaz na stronie 
www.tekaserwis.com.pl).
Naprawy gwarancyjne używanego sprzętu sanitarnego (zlewozmywaki, baterie, 
młynki) klient zgłasza bezpośrednio przez formularz na stronie serwisowej 
(www.tekaserwis.com.pl)