Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

United

  1. Gwarancja obejmuje okres 5 lat od daty zakupu.
  2. W razie ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad powstałych z powodu złej konstrukcji lub wadliwego wykonania, dystrybutor zobowiązuje się,  po oględzinach i zakwalifikowaniu towaru jako wadliwy, do wymiany takiego produktu na pozbawiony wad.
  3. Reklamacji nie podlegają wady powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem, jak również nie stosowanie się do zaleceń podanych w instrukcji użytkowania zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.
  4. Uszkodzenia mechaniczne nie są objęte gwarancją.