Winkiel

1. Gwarancją objęte są wszystkie produkty sprzedawane przez Winkiel sp. z o.o.
2. Szczegółowe warunki gwarancji oraz okres jej trwania regulują postanowienia Kart Gwarancyjnych załączonych 
do poszczególnych produktów 
3. Okresy gwarancji umieszczone są na Kartach Gwarancyjnych.